Tarieven

Counseling en psychosociale gesprekken worden in Nederland niet standaard vergoed door de basis zorgverzekering. Wel wordt in de meeste gevallen een deel van de kosten vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, check hiervoor de voorwaarden van de eigen zorgverzekering. Praktijk Marianne Bal is aangesloten bij beroepsvereniging NFG om de gedeeltelijke vergoeding mogelijk te maken.
Coaching trajecten worden in geen enkel geval vergoed. Echter kunnen de werkgever, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten, het Persoons Gebonden Budget (PGB) en belastingaftrek mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. De gesprekken worden direct aan de cliënt gefactureerd en kunnen eventueel zelf worden ingediend bij de zorgverzekeraar of bijvoorbeeld de werkgever.
De praktijk heeft (nog) geen overeenkomst met de gemeente.

Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 45 minuten waarin we jouw vraag en doel helder proberen te krijgen. Ook geeft de kennismaking jou de mogelijkheid om te kijken of er een klik is want dat is het allerbelangrijkste voor een succesvol traject.
De daarna volgende gesprekken duren meestal een uur. Gemiddeld beslaat een traject tussen de 6 en 9 sessies.
Mocht je na de kennismaking toch niet verder willen dan wordt het eerste consult niet in rekening gebracht.

Het tarief van 1 gesprek bedraagt €95,- (voor coaching trajecten gelden andere tarieven en mogelijkheden) en is vrijgesteld van btw.
Het tijdig verzetten of afzeggen van een afspraak is tot 24 uur van tevoren altijd mogelijk. Voor een niet tijdig afgezegd consult wordt €50,- in rekening gebracht

Er is op dit moment (nog) geen wachtlijst.
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), lid nr 232766
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), lid nr 9407
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), lid nr 130006491%d bloggers liken dit: